Ekskursija po Palūšę ir jos apylinkes

Lankomi objektai: paminklas kompozitoriui M. Petrauskui, Palūšės bažnyčia ir varpinė, Pilkapio ekspozicija, Akmens amžiaus būstas, Palūšės valtinė. Iš valtinės Lūšių ežero pakrante pėsčiomis keliaujama link Meironių kaimo. Kaimo prieigoje (nuo Palūšės pusės) išdėstyta 1977 m. sukurta Stogastulpių ekspozicija, atspindinti Ignalinos krašto verslus, papročius, tautosakos elementus.

Ekspozicijos pabaigoje, ties Meironių kaimo pagrindine gatve stovi 1929 m. šv. Kazimiero draugijos statytas kryžius. Susipažinus su šios bei „Ryto“ draugijų veikla lenkmečiu (1922-1939 m. Palūšė ir Meironys įėjo į Lenkijos valstybės sudėtį), tuo pačiu keliu – Lūšių ežero pakrante grįžtame į Palūšę.

Ekskursijos trukmė : 2 valandos